Mikä on avoin lähdekoodi?

Avoin lähdekoodi tarkoittaa asiakkaan kannalta, että minkäänlaisia lisenssimaksuja ei ole tarpeen maksaa. Avoimen lähdekoodin lisenssointi tarkoittaa, että asiakas voi vapaasti ottaa ohjelmiston käyttöön (esim. asiakkuudenhallinta, Intranet tai tiedonhallinta) ja käyttää sitä niin kauan kuin haluaa. Tuotekehityskonsepti avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa perustuu siihen, että tiettyä ohjelmistoa kehitetään usein kansainvälisessä kehittäjäyhteisössä. Yhteisössä voi parhaimmillaan olla mukana satoja tuhansia kehittäjiä. Tämän työn tuotokset sitten jaetaan kaikkien halukkaiden käyttöön vapaasti.

Tämä on myös kustannustehokasta, koska itse tuotekehitys tehdään yhteistyössä ilman varsinaisia kustannuksia. Konseptista syntyy liiketoimintamahdollisuuksia, sillä kaikki käyttäjät eivät halua asentaa ohjelmistoa omalle palvelimilleen tai eivät halua ylläpitää sitä. Näin on syntynyt yrityksiä, kuten Tawasta OS Technologies, jotka auttavat yritystä tai organisaatiota näissä haasteissa. Alalla toimivat yritykset asentavat, ylläpitävät, tukevat ja räätälöivät ohjelmistoja asiakkaan puolesta sekä kouluttavat sen käyttöön.

Tällä tavoin on mahdollista saada käyttöönsä globaali tuotekehitysorganisaatio ja osallistua siihen omien lähtökohtiensa mukaisesti. Tuotekonsepti on siis hyvin asiakaslähtöinen, koska palvelun tuottava yritys ei omista tuotetta sen paremmin kuin muutkaan vastaavat yritykset. Näin toteutuu positiivinen kilpailuasetelma, joka hyödyttää asiakasta.