Tarjoamme asiakkaillemme avoimen lähdekoodin ajasta ja paikasta riippumattomia selaimella käytettäviä kokonaisratkaisuja, konsultoinnista laadukkaaseen tuki- ja ylläpitopalveluun. Huolehdimme järjestelmästäsi Mediamaisteri Oy:n taustatuen avulla ja sinun vastuulle jää vain sisällön päivittäminen.

Verkkopalvelun määrittely

Asiakkaan ja toimittajan välisessä tapaamisessa selvitetään mahdollisen projektin käyttötarkoitus, tarpeet ja tavoitteet. Tarvemäärittelyssä käydään läpi yksityiskohtaisempi kuvaus palvelusta: rakenne, tarvittavat toiminnallisuudet, käyttöoikeudet/ryhmät ja sisältömateriaalit sekä mahdolliset jatkokehitysehdotukset. Tarkennetaan projektin vaiheet, aikataulu ja läpivienti sekä tarvittavat palaverit. Visuaalinen ilme määrittyy asiakkaiden toiveiden pohjalta, joko referensseiksi ilmoitettujen www-sivujen, graafisen ohjeistuksen ym. toimitetun materiaalin pohjalta tai suoraan Tawastan valmiista layout-pankista.

Tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta valitsemme sopivan ohjelmiston, joka on myös tarvittaessa laajennettavissa tulevaisuudessa.

Verkkopalvelun pystyttäminen

 • Projektinhallinta, määrittely, suunnittelu
 • Graafinen suunnittelu
 • Tuotetun suunnitelman (rakenne, visuaalisuus, käyttöliittymä, toiminnot) toteuttaminen verkkopalveluun

Sivustolle rakennetaan teema sekä tarvittavat toiminnot. Sivusto testataan yleisimmillä selaimilla ja niiden eri versioilla. Ennalta toimitettu materiaali voidaan sijoittaa sivustolle valmiiksi, jolloin sisällön perustyylit sovitetaan ulkoasuun. Asiakkaan hyväksyttyä tuote sivusto julkaistaan asiakkaan omassa verkko-osoitteessa.

Verkkopalvelun tuki- ja ylläpitopalvelu

 • ASP-/tukipalvelu
  • Pääkäyttäjän neuvontapalvelu
  • Päivitykset, varmuuskopiot
  • Vastuu palvelimen toiminnasta/tietoturvasta, tietoliikenteestä

Toteutuksiemme takuu, tuki- ja ylläpitopalvelu, sisältää pääkäyttäjien neuvontapalvelun ohjelmiston käyttöön puhelimitse tai sähköpostilla. Tawastan ohjesivustolta löytyy järjestelmien käyttöohjeet. Ohjeissa on lukuisia kuvakaappauksia helpottamaan ohjelmistojen käyttöä.

Tuotteiden tietoturva on otettu huomioon monella tasolla. Tämä sisältää lähdekoodin toteuttamisen, järjestelmän päivitykset, järjestelmän teknisen ylläpidon ohjeistamisen sekä tietoturvauhista tiedottamisen. Toimittaja asentaa kehittäjäyhteisöstä tarvittavat tietoturvapäivitykset asiakkailleen, jotta havaitut tietoturvariskit voidaan heti eliminoida. Yhteisöstä hankitut päivitykset on tarkasti tutkittu ja testattu ennen niiden julkaisua, jotta päivitykset on turvallista asentaa.

Koulutukset

 • Käyttöönottoon liittyvät verkkopalvelun käyttäjäkoulutukset

Koulutus räätälöidään aina asiakkaan sivuston/tarpeiden mukaisesti ja koulutuksessa käytettävä alusta vastaa täysin asiakkaan julkaistavaa/julkaistua sivustoa. Käyttöönottokoulutukset ovat yleensä neljän tai seitsemän oppitunnin pituisia. Tarvittaessa voidaan sopia erillisistä konsultoinneista.